Pavel Mareš: Akvin - Cesta čaroděje

V dřevorubeckém srubu na samém okraji Attarmijského císařství se narodí chlapec Akvin. Vyrůstá pod bedlivým dohledem svého starostlivého otce, přátelí se s lesními tvory a s lesním lidem elfů.
Všemu je ale náhle konec, když se stane incident, který obrátí chlapcův život vzhůru nohama. Akvin je záhy odveden z rodného srubu a správně tuší, že nic už nebude jako dřív.
V kleci, jako zvíře, je pak vláčen od rodné Sarakeshe přes celé císařství až do Attary, hlavního města, aby tam rozvíjel talent, který tak náhle a nečekaně objevil.
Vydejte se na cestu, ze které není návratu. Na cestu zodpovědnosti a vědění. Na cestu moci.
Vydejte se na cestu čaroděje! 


150,00 Kč

Z RECENZE NA DATABÁZI KNIH:

 * Na knihu jsem se hrozně těšila a musím říct, že mě rozhodně nezklamala. Příběh je to zajímavý, svižný a při čtení jsem se těšila, jak to bude ubíhat dál.