Významný nadpis

Hra tety Hortenzie UKÁZKA

Vložte svůj text...Kontrolní systém zaregistroval objekt na hranici zóny. Pokud to byla vesmírná loď, měla by právě v tuto chvíli požádat o povolení na přelet Toprackým koridorem.

Technik sedící před monitorem nahlásil:

"Neidentifikovaný létající objekt v sektoru A, kvadrant 45."

Počítač poslal toto hlášení dál, až k plukovník Walker.

Technik monitoringu zvětšil obraz.

"Vypadá to jako vesmírná loď třídy E."

Počítač potvrdil jeho domněnku.

Po objevení se neidentifikovaného objektu na hranici Toprackého koridoru, byl započat standartní postup. Stanice začala vysílat:

"Vesmírná stanice MkS45b neidentifikovanému létajícímu objektu. Identifikujte se. Vesmírná stanice neidentifikovanému…"

Zároveň ze stanice vyletěly dvě stíhačky.

"Možná budeme mít možnost poznat osobně budoucí paní MacDonaldovou," okomentoval Doe objevení se stíhaček.

"Zelený jedna základně: je to nějaký vrak," nahlásil první pilot.

"To je asi vrak nějakého Sojuzu nebo Apolla, nebo jak se to jmenovaly ty první vesmírné lodě," dodal druhý.

"Je to E50," uvedl to na pravou míru jako vždy věcný zelený jedna, tedy Denis Kawaguchi. Zelený dva, Lars Cohen, nepovažoval za důležité říct, že samozřejmě ví, že je to vrak e-padesátky.

Na monitoru palubního počítače Ufa se objevila informace, že jsou skenování.

"Žádný biosignál," konstatoval Kawaguchi.

"Typický Bludný Holanďan," dodal Cohen.

UFO, se zapnutým systémem Bludným Holanďan, nemohlo vysílat, ale mohlo vést pasivní odposlech. Posádka tedy slyšela komunikaci mezi piloty a vesmírnou stanici.

"Vesmírná stanice MkS45b neidentifikovanému objektu…" linulo se z přijímače na Ufu, v několika různých jazycích po sobě.

"Proč to pořád vysílají, když si myslí, že jsme vrak bez posádky?" znejistěl Shamot.

"Je to standartní procedura," vysvětlil Smith.

Vysílaní náhle skončilo uprostřed věty. Na přímý rozkaz plukovník Walker, podle které byl tento standartní postup byrokratickým nesmyslem.

"Zelený jedna základně, jak máme postupovat?"

"Eskortujte to na hranici zóny."

"Driftuje to strašně pomalu," řekl Cohen.

"Pospícháš někam?" zeptal se sarkasticky důstojník z letové kontroly.

Cohen, jako by to neslyšel, navrhl:

"Mohli bychom to prostě zničit."

"Chceš vyvolat meziplanetární skandál?" zeptal se letový dispečer pobouřeně.

A Kawaguchi připomněl:

"Copak jsi zapomněl, jak se Topračani naštvali, když tvoje holka začala střílet po nějakém vesmírném smetí?"

Cohen neodpověděl hned, vyvedlo ho z míry, že Kawaguchi nazval Begonii DeVillers jeho holkou. Když nakonec odpověděl, použil nějaký nesrozumitelný jazyk. Kawaguchi odpověděl ve stejném jazyce. Posádka Ufa z toho nerozuměla ani slovo, snad s výjimkou Smithe ten, ale nedal najevo, jestli rozumí, nebo ne.

Letový dispečer se naštval. "Mluvte kosmicky!" připomněl pilotům předpisy. Většinou, pokud během hlídky piloti mezi sebou mluvili v jiném jazyce než kosmičtina, toleroval jim tento prohřešek. Teď to ale nebyla běžná hlídka. A ještě ke všemu do dispečinku právě přišla plukovník Walker.

"Co budeme dělat, jestli začnou střílet?" zeptal se Doe.

"Nezačnou," ujistil ho Smith, jako by měl vliv na jednání pilotů.

"A jestli začnou?" Driftování vesmírem bylo těžkou zkouškou Doeovy trpělivosti.

"Jestli začnou, tak zapneš motory na plný výkon a odletíme."

"Tím se prozradíme," namítl Jim.

"Ale získali bychom tím alespoň to, že by zvýšili ostražitost a Dretoňané by je nezastihli nepřipravené," odvětil Smith. "Ale to je nouzový plán B. Podle plánu A po nás nezačnou střílet, takže, Doe, bez mého rozkazu nezapínej motory. Je to jasné?"

"Teď už to je jasné," řekl Johny Doe.

"Myslel jsem, že nemáme plán," divil se Shamot.

"Zatím máme v plánu prověřit situaci," vysvětlil Smith. "A z blízka si prohlédnout vesmírnou stanici."

Olda se fascinovaně díval na stanici, ke které se blížili. Shamot ale byl docela zklamaný.

"Ta stanice je nějaká malá. Moje rodná vesmírná stanice je snad desetkrát větší."

Shamotovo překvapení překvapilo Jima.

"Je to vesmírná stanice třídy MkS."

Johny Doe se na něj podíval pobaveně.

"Každý mladý muž by měl znát typy válečných vesmírných stanic," pronesl, jako by citoval nějakou příručku o etiketě.

Olda to vzal vážně.

"A ty jsi znal? Jak jsi byl mladý?" zeptal se.

"To kdybych tak věděl, co jsem věděl, když jsem byl mladý," prohlásil Doe filozofickým tónem.

Olda si pomyslel, že jeho kosmičtina má pořád ještě velké mezery.

"Já asi nerozumím."

Doe neměl v úmyslu nic vysvětlovat. "Nelep se tak na to okno," změnil téma, "nebo tě uvidí."

"Já jsem myslel… Můžou mě uvidět?" Olda se obrátil na Smithe.

"Nemůžou," ujistil ho major. A nemohli. Nebyla to Magikova zásluha. Okna na Ufu byla z běžného materiálu používaného pro válečné vesmírné lodě. Z vnitřku byla viditelnost dokonalá, z druhé strany nebylo vidět nic.

Olda se vítězoslavně podíval na Doea.

"Vidíš? Nemůžou mně uvidět."

Doe si ho nevšímal. Jako každý dobrý pilot, mohl během rozhovoru sledovat přístroje, ale teď začala být situace znepokojivá.

"Šéfe driftujeme přímo na stanici," oznámil. Chtěl změnit směr, ale Smith potřásl hlavou.

"Jak myslíš, šéfe, je to tvoje loď," Doe zdůraznil slovo šéfe.

"Hodina do srážky," oznámil počítač v monitorovacím centru na stanici.

Členové posádky, kteří měli volno, nebo se mohli na chvíli odtrhnout od práce, stáli u oken a pozorovali blížící se vrak. Renata Gwóźdź stála u okna v důstojnické kantýně, držela v ruce šálek s vystydlou kávou a vůbec ji nenapadlo, že v tom vraku, který asi za chvíli narazí do vesmírné stanice, je její snoubenec.

"Proč se vždycky děje něco zajímavého, když my máme volno?" zeptala se Begonie DeVillers s teatrálním povzdechem. Renata měla dojem, že to řekla jinak než normálně. Jako by to řekla jen proto, že všichni kolem od ní takovou reakci očekávají.

Begonie si opravdu neustále musela připomínat, že se má chovat přirozeně.

Možná má ten vrak něco společného s… ne, to je určitě jen další vesmírné smetí. Uvědomila si, že vedle ní stojí Maks. Sice nevěřila těm řečem, že Maks umí číst myšlenky, ale jeden nikdy neví. Určitě nebyl bezdůvodně přidělen k ruce šéfovi bezpečnosti.